استان البرز، کرج، عظیمیه، میدان اسبی (استقلال)، بلوار استقلال شمالی،
نبش کوچه مهرگان، پلاک 172، داروخانه روشا، کد پستی 3155835862

02634134 02632571117 02632571118

داخلی 1: بخش دارویی، داخلی 2: بخش آرایشی و بهداشتی، داخلی 3: مشاوره دارویی، داخلی 4: اداری، داخلی 5: مدیریت

info@roshapharmacy.com

نظرات و پیشنهادات - ثبت شکایات

ارسال
داروخانه روشا - مکمل های ورزشی ، مراقبت از مو ، مراقبت از پوست 0
داروخانه روشا - مکمل های ورزشی ، مراقبت از مو ، مراقبت از پوست